Nordbø Software as


Kontorlokaler

Nordbø Software har kontorlokaler i Telemark næringshagen i Kviteseid.

Telemark næringshage

Vedlikeholdskontroll

Hold kontroll over vedlikeholdet av dine maskiner, utstyr og bygninger.
Web og mobil applikasjon for vedlikeholdskontroll.

Vedlikeholdskontroll

Kraftverksdrift

Norsk Kraftverksdrift har lansert en ny løsning for overvåkning av egne kraftanlegg.
Systemet viser alt fra status på produksjon, vil avvikshåndtering på hver minste detalj.

Norsk Kraftverksdrift

MiFID TRS Transfer

TRS-Transfer er et datasystem for rapportering av transaksjonsdata til Finanstilsynet på en enkel og lite ressurskrevende måte.
Transaksjonsrapporter blir levert automatisk uten interaksjon fra bruker, og retur statusmeldinger fra Finanstilsynet blir hentet og logget.
TRS-Transfer støtter nå rapportering fra ProBroker, Abasec, Excel og XML.


MiFID Instrument Transfer

Instrument-Transfer er et datasystem for rapportering av instrumentdata, ISIN og AII, til Finanstilsynet på en enkel og lite ressurskrevende måte.
Instrumentrapporter blir levert automatisk uten interaksjon fra bruker, og retur statusmeldinger fra Finanstilsynet blir hentet og logget.


Autosys

Dette er en webapplikasjon som gjør det enklere for importører og produsenter av motorvogner/tilhengere å elektronisk registrere COC-dokumenter inn i Vegvesenets autoreg-system.

Autosys COC registering

Automatisk børshandel

Execution robot for aktivforvaltning / automatiskhandel / robothandel med instrumenter mot børs.
Direkte handel mot børs eller som aktivforvaltnings modul for ProBroker.


FIX 5.0 service

Service for mottak og sending av fix meldinger.
Initiator som søtter FIX 5.0 sp2 / FIXT11 mot blant annet Oslo Børs sitt Millennium handelssystem, Burgundy's handelssystem, London stock exchange med flere.


Porteføljeweb

Porteføljeweb er et system for å vise kunders porteføjeinformajon fra ProBroker.
Porteføljeweb viser informasjon om kunden, kontantbeholdning, portefølje, ordre og arkiv.
Det er også et system for å håndtere kundes MiFID informasjon, der kunden selv kan håndtere endringer.
Kunden får melding om å se over MiFID opplyseningene sine en gang pr måned.